Dodaj pozycję do zgłoszenia:
Pozycje zgłoszenia:Adres wysyłki:
Dane kontakowe:


W przypadku wystąpienia problemów ze zgłoszeniem RMA, prosimy o kontakt tel. 22 380-72-90; email: serwis@megabajt.com.pl
Koszty przesyłki do Serwisu ponosi Klient, zaś koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Serwis.